• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Het Nieuwe Rijden


“Het Nieuwe Rijden”, dé nieuwe duurzame rijstijl.

       Het Nieuwe Rijden       Het Nieuwe Rijden” staat voor zuinig rijden en draagt bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. Direct gerelateerd daaraan zorgt het voor een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. Vanuit dit besparingsoogpunt wordt “Het Nieuwe Rijden” ondersteund door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken. Het programma “Het Nieuwe Rijden” wordt in opdracht van deze ministeries uitgevoerd door Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu).

Introductiefilm "Het Nieuwe Rijden"Wat levert “Het Nieuwe Rijden” op?

“Het Nieuwe Rijden” haalt de excessen uit de rijstijl door onder andere sneller door te schakelen. Het levert u veel op, namelijk:

 • Ontspannen achter het stuur;
 • Veiliger rijgedrag;
 • Geluidsreductie;
 • Brandstofbesparing;
 • Mindere belasting van het milieu door een lagere uitstoot van broeistofgassen en schadelijke stoffen.


Zuinig rijden volgens de begrippen van “Het Nieuwe Rijden” is voornamelijk afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Wanneer de bestuurder duurzaam rijgedrag vertoond, word daarmee direct brandstofbesparing en CO2-reductie gerealiseerd.

Zuinig en milieubewust wegverkeer

Het nieuwe rijden

Tips voor zuinig rijden:

 1. Zo snel mogelijk doorschakelen naar een hogere versnelling: zo laag mogelijk in de toeren doorschakelen, bij voorkeur tussen de 2000 en 2500 toeren.
 2. Rijd met een constante snelheid: probeer constant te rijden in de hoogst mogelijke versnelling met een zo laag mogelijk toerental.
 3. Anticipeer op het verkeer: anticiperen op het verkeer en rekening houden met uw medeweggebruikers door vooruit te kijken en voldoende afstand te bewaren.
 4. Verminder geleidelijk vaart: door goed te anticiperen hoeft u minder abrupt te remmen. Stoppen of vaart minderen dient geleidelijk te gebeuren door gecontroleerd gas terug te nemen
 5. Controleer regelmatig uw bandenspanning: een te lage bandenbespanning verhoogt de weerstand en draagt daarmee bij aan een tot 5% hoger brandstofgebruik.


Voor uitgebreide toelichting en additionele rijstijltips volgens Het Nieuwe Rijden klik hier.

Commercial:  "Het Nieuwe Rijden"Handleiding 
Om een volledig overzicht te hebben betreffende alle onderdelen waarop u gewin kunt behalen middels het aanpassen van uw rijstijl willen wij u graag verwijzen naar de Handleiding “Het Nieuwe Rijden” van het CBR. In dit document staat gedetailleerd beschreven wat “Het Nieuwe Rijden” precies inhoud.

Zuinig rijden, maar waarom met ECOdrive?

“Het Nieuwe Rijden” is zoals eerder genoemd afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Hier zit dan ook direct de crux betreffende het implementeren van deze duurzame rijstijl binnen organisaties. In de praktijk blijkt dat de gewenste aanpassing in het rijgedrag bij berijders snel vervaagt en berijders terugvallen in oude patronen. Als het brandstofgebruik niet gemeten word, resultaten niet worden teruggekoppeld en mensen niet worden beoordeeld op het verbruik dan zal de ondernemer de beoogde brandstofbesparing en een beter milieu niet realiseren. Logischerwijs word daarmee de potentiële besparing die met “Het Nieuwe Rijden” mogelijk is, tenietgedaan.

ECOdrive ontleent zijn bestaansrecht aan het feit dat de gewenste aanpassingen in het rijgedrag bij berijders snel vervagen. Met ECOdrive bent u altijd zeker dat uw werknemers het gewenste rijgedrag vertonen en uw organisatie de beoogde besparingsdoelstellingen realiseert.

ECOdrive maakt “Het Nieuwe Rijden” makkelijk

Immers de ECOdrive betreft een systeem dat de gasbeheersing van berijders controleert en corrigeert bij een incorrecte gasbeheersing. Daarmee word bedoeld dat zodra de ingestelde waarden overschreden worden dat de ECOdrive automatisch ingrijpt en de mogelijkheid beperkt om extra gas te geven, meer toeren te maken of sneller te accelereren. Duurzaam en zuinig rijden in combinatie met optimale rijprestaties gaan hand in hand met ECOdrive. ECOdrive stimuleert fleetowners en voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden”.

Voordelen van “Het Nieuwe Rijden” met ECOdrive

“Het Nieuwe Rijden” leidt bij een correcte toepassing van de rijstijl tot de volgende voordelen, deze voordelen staan onderverdeeld onder het People, Planet, Profit principe:

People  (Mensen)
- Verhoogde verkeersveiligheid
- Veiliger rijgedrag
- Een veilige, comfortabele en ontspannen rijstijl
- Grotere maatschappelijke betrokkenheid
   
Planet  (Milieu)
- Lagere CO2-uitstoot
- Lagere uitstoot van schadelijke uitlaatgassen: NOx, SO2 en fijnstof
- Minder luchtverontreiniging
- Minder geluidsoverlast
   
Profit  (Winst)
- Lagere brandstofkosten
- Lagere kosten ROB (Reparatie, Onderhoud en Banden)
- Minder slijtage
- Lagere schadelast
- Hogere restwaarde van de voertuigen
- Duurzame imagoversterking


Tot wel 15% brandstofbesparing en minder CO2-uitstoot met ECOdrive!

ECOdrive ondersteunt fleetowners en stimuleert voertuigbestuurders door actief in te grijpen als het aantal toeren per versnelling volgens “Het Nieuwe Rijden” overschreden wordt. Daarmee bent u als fleetowner gegarandeerd van milieubewust rijgedrag en is het mogelijk tot 15% brandstofbesparing en CO2-reductie te realiseren. Uw bestuurders dragen direct een duurzame bedrijfsfilosofie uit om als organisatie het milieu zo min mogelijk te belasten. Met ECOdrive bent u altijd zeker dat uw werknemers het gewenste rijgedrag vertonen en de beoogde besparingsdoelstellingen realiseren.

Wat betekent “Het Nieuwe Rijden” met ECOdrive voor uw organisatie?

Wilt u weten wat u kunt besparen door “Het Nieuwe Rijden” binnen uw organisatie te introduceren in combinatie met de ECOdrive? Doe onze besparingsscan of neem direct contact op met onze verkoopafdeling om u te laten informeren over de potentiële besparingen voor uw wagenpark.