• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
  • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
  • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
  • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
  • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
  • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
  • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
  • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
  • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

Subsidie

ECOdrive voldoet volgens de overheid aan de hoogste besparingsnormen en is hiermee het enige systeem in Nederland in deze vorm die deze erkenning heeft. Door het voldoen aan deze hoogste besparingsnormen komt elke afnemer van ECOdrive in aanmerking voor EIA subsidie waardoor de aanschaf van het product naast de besparingsvoordelen nog aantrekkelijker wordt.

EIA (Energie investeringsaftrek)

Iedere ondernemer die investeert in duurzame energie of in een energiebesparend bedrijfsmiddel dat aan de besparingsnorm voldoet, kan in aanmerking komen voor EIA. Deze regeling biedt ondernemers een direct financieel voordeel. Maar liefst 45,5% van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen is aftrekbaar van de fiscale winst. Is de winstbelasting bijvoorbeeld 25%, dan is het netto voordeel ongeveer 10% a 12% van de investeringskosten.

Informatie EIA:

 
Informatieblad EIA: Informatieblad EIA
Energielijst:

Machtiging EIA regeling

Het product ECOdrive komt in aanmerking voor de subsidie: energie investeringsaftrek (EIA). De aanvraag kan gedaan worden voor alle type voertuigen die met ECOdrive uitgerust zijn. Bij het doen van de subsidieaanvraag dient gerefereerd te worden naar de meldcode (340.000). Dit betreft de algemene code voor genenerieke meldingen t.b.v. energiebesparende maatregelen bij bestaande transportmiddelen.

LET OP!!!
- Meldcode 340.000. Gaarne de besparingsberekening uit te rekening voor de generieke melding van ECOdrive. Hieronder staan 2 brieven die als voorbeeld gebruikt kunnen worden om de aanvraag in te dienen. Om uw aanvraag correct te kunnen voldoen dan dient u de voorbeeldbrief volledig in te vullen en het aardgasequivalent en energieprestatie uit te rekenen via het onderstaande document: "Bereken uw energieprestatie".
- Op de factuur graag de orderdatum, de factuurdatum en de inbouwdatum vermelden tezamen met het kentekennummer en chassisnummer van de desbetreffende voertuigen. Dit is van belang om verwarring bij AgentschapNL te voorkomen.

Vanaf 2015 dient u de generieke meldcode en uw contactgegevens te vermelden, uw facturen te tonen en het aantal aangeschafte producten met het bijbehorende factuurbedrag te vermelden. Dit doet u tegenwoordig digitaal en zodoende is de aanvraag binnen 2 minuten geschiedt. Uw krijgt daarop een brief vanuit het EIA waarop u de te realiseren besparing moet aantonen. Wij hebben hieronder een voorbeeld brief staan die u na een kleine bewerking kunt hanteren.

Handleiding EIA aanvraag: Handleiding EIA 2011 en 2012
Bereken uw energieprestatie: Excel
Voorbeeldbrief reactie op EIA:
Voorbeeldreactie EIA: