Elektrische voertuigen


ECOdrive

ECOdrive is een intelligente rijgedragstimulator die op uw specifieke omstandigheden kan worden afgestemd. Uniek aan deze techniek is dat de maximumsnelheid, de acceleratie en het toerental per versnelling kunnen worden aangepast. Het resultaat? Uw chauffeurs rijden rustiger en dus veiliger. Met ECOdrive wordt er optimaal gebruikgemaakt van het motorvermogen van het voertuig. De ECOdrive geeft sturing aan uw vermogen en draagt zorg dat er alleen meer vermogen wordt geleverd op de momenten dat het nodig is. ECOdrive stimuleert voertuigbestuurders te rijden volgens “Het Nieuwe Rijden” door de excessen uit de rijstijl te halen door onder andere sneller door te schakelen. Met de ECOdrive kiest u voor beheerst en gecontroleerd rijgedrag. De ECOdrive werkt samen met het elektronische gaspedaal in uw voertuig. Bestuurders met een incorrecte beheersing van het gaspedaal worden door de ECOdrive actief gecorrigeerd in hun rijgedrag.

Met ECOdrive realiseert u:

  • Lagere brandstofkosten
  • Hogere actieradius bij elektrische voertuigen
  • Lagere kosten ROB (Reparatie, Onderhoud en Banden)
  • Lagere CO2-uitstoot
  • Veiliger rijgedrag
  • Minder slijtage
  • Lagere schadelast
  • Hogere restwaarde van de voertuigen


Elektrische voertuigen (EV)

Doordat de ECOdrive direct gekoppeld zit aan het elektronische gaspedaal en het rijgedrag van bestuurders daarmee actief wordt geoptimaliseerd, is het product ECOdrive geschikt voor zowel voertuigen van alle verschillende brandstoftypen, hybride voertuigen als voor elektrische voertuigen.

Elektrische voertuigen waarbij een ECOdrive gekoppeld is aan het gaspedaal zijn in staat om de actieradius aanzienlijk te vergoten met ongeveer 20-25%. Elektrische voertuigen kunnen hierdoor ongeveer 20-25% meer afstand afleggen met dezelde volle accu's. Waardoor uw voertuigen minder frequente en kortere (bij)laadmomomenten nodig hebben om dezelfde afstand af te kunnen leggen. Met een aanzienlijke vergroting van de operationele beschikbaarheid van de voertuigen in uw wagenpark als gevolg.

Juist bij elektrische voertuigen is een duidelijke positieve trend zichtbaar dat er hogere besparingen (20-25%) behaald worden ten opzichte van voertuigen met verbrandingsmotoren (o.b.v. diesel, benzine en overige brandstoftypen) waarbij gemiddeld ongeveer 11% besparing wordt behaald.

Daarnaast realiseert ECOdrive aanzienlijke besparingen op het ROB en onderhoud. Met name de besparing op de banden is bij elektrische voertuigen opmerkelijk groot omdat de bandenslijtage door middel van de ECOdrive actieve rijgedragsstimulator sterk wordt gereduceerd.

Hybride voertuigen
Doordat de ECOdrive gekoppeld is aan het gaspedaal van de voertuigen is de werking van het product bij hybride voertuigen is de werking van het product ECOdrive gelijk aan elektrische voertuigen of voertuigen met verbrandingsmotoren. ECOdrive is uitermate geschikt voor hybride voertuigen aangezien het product signalen kan oppikken wanneer de verbrandingsmotor of de elektrische motor geactiveerd is en daar actief sturing geven op het motorgebruik.

Geofence
De ECOdrive gecombineerd met de ECOdrive Connected (ECOdrive Geofencing) geeft sturing aan het gebruik van de motor/ range-extender bij hybride voertuigen. ECOdrive Geofencing biedt de mogelijkheid om met hybride voertuigen in ZERO emissiezones te mogen rijden. Op basis van GNSS lokalisering regelt het systeem dat de verbrandingsmotor binnen geozones, waarin enkel elektrisch gereden mag worden, automatisch vergrendeld en / of uitgeschakeld wordt. Bij het verlaten van de geozone wordt het gebruik van deverbrandingsmotor weer automatisch toegestaan waardoor de accu’s kunnen opladen.

De werking van ECOdrive Geofence is niet beïnvloedbaar door chauffeurs. Alle belangrijke data wordt als bewijslast in de ECOdrive cloud omgeving opgeslagen waardoor geautoriseerde derde partijen (bijvoorbeeld lokale overheden) deze gegevens kunnen controleren en verifiëren  dat hybride voertuigen binnen de vastgestelde geozones enkel elektrisch rijden. ECOdrive toont de locatie(s) en de actuele batterijstatus van de  voertuigen binnen het wagenpark waardoor wagenparkbeheerders voertuigen voor ritten binnen geozone(s) verantwoord kunnen inplannen. Klik hier voor de ECOdrive Geofence folder.

Om aan de CO2-reductie doelstellingen te kunnen voldoen stellen (lokale) overheden bestekmatige eisen op en sporen daarmee aan op een verplichting om elektrisch te rijden. Vooral in de taxisector bij grote (inter)nationale steden neemt het aantal aanvragen vanuit (lokale) overheden tot elektrisch rijden binnen geozones sterk toe. De gemeente Amsterdam is een goed voorbeeld waarbij taxi ondernemers moeten garanderen dat zij binnen het centrum van de stad enkel nog (kunnen) elektrisch rijden. RMC heeft dit in Amsterdam ingevuld door te kiezen voor hybride en elektrische voertuigen uitgerust met ECOdrive Geofence. Voor meer informatie over dit project klik hier.