• Veilig en verantwoord rijden, ECOdrive draagt bij aan uw duurzame bedrijfsreputatie
 • Duurzaam partnership voor veilige mobiliteit en beheerst rijgedrag
 • “Het Nieuwe Rijden” implementeren, ECOdrive ontzorgt
 • Duurzaam brandstofgebruik, voor uw en onze omgeving
 • ECOdrive laat ons met de techniek van morgen vandaag al groener rijden
 • ECOdrive, de beste totaaloplossing voor voertuigtoepassingen voor bouw- en werkverkeer
 • Een lagere schadelast, lager aantal schadegevallen en minder onderhoud, ECOdrive helpt u
 • ECOdrive maakt efficiency, kostenbesparing en duurzaam ondernemen in één mogelijk
 • Duurzaam mobiliteitsmanagement door veilig- en uitstoot bewust wagenparkbeleid met ECOdrive

04-10-2022 - Management Review 2022

Management Review 2022 ISO 26000
Afgelopen jaar is acceptabel verlopen met verschillende toonaangevende nieuwe klanten die structureel voor ECOdrive hebben gekozen om daarmee een sterke CO2-reductie, een verhoogde veiligheid voor chauffeurs en medeweggebruikers en een gemiddelde brandstofbesparing van ongeveer 11% te realiseren. Tevens merken we dat elektrisch rijden steeds meer in trek is en dat opdrachtgevers steeds vaker voor ECOdrive in combinatie met elektrisch rijden kiezen, dit omdat ECOdrive zorgdraagt voor een gemiddelde verlenging van de actieradius tussen de 20% en 25%. Vooral ook het aspect slijtage speelt bij de elektrische voertuigen een grote rol. Wij zien een steeds groter wordend aandeel weggelegd voor elektrische voertuigen.

Resultaat
De afzet van ECOdrive in 2021 ten opzichte van 2020 is stabiel gebleven. De gemiddelde bruto marge is enigszins gedaald hoofdzakelijk hogere inkoopprijzen op onderdelen. De corona periode was een lastige tijd voor de organisatie. We zagen een sterke terugval in omzet en derhalve dus ook het resultaat. Deze onzekere periode zijn we doorgekomen maar we zijn nog niet terug op het omzetniveau van voor de coronatijd. Op dit moment zijn de orders er wel maar worden we geremd doordat voertuigen niet altijd beschikbaar zijn en leveringen uitgesteld worden. Ondanks de beperkte groei in afzet mag ECOdrive trots zijn op het gerealiseerde bedrijfsresultaat. Immers positieve en gezonde resultaten leggen de basis voor continuïteit en onze sterke ambitie om het Nederlands wegverkeer milieuvriendelijker, zuiniger en veiliger te maken. Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het opvangen van de werkzaamheden van onze directeur

Duurzaamheid
In de aflopen drie jaar heeft de focus vooral gelegen op onze duurzaamheidsinspanningen op het gebied van mobiliteit, met als gevolg dat EIA subsidie verkregen kan worden voor onze producten en de reeds gerealiseerde Lean & Green Personal Mobility certificering met daarin de ambitie om binnen nu en 3 jaar 30% CO2-reductie te behalen. In 2020 zal dit verder doorgezet worden middels de ambitie om Lean & Green Tools gecertificeerd te worden. Binnen een periode van vijf jaar is ECOdrive gegroeid van een kleine onderneming hoofdzakelijk gericht op kleinschalige taxiondernemingen tot een volwassen organisatie die de grootste wagenparken van Nederland bedient en diens wagenparkbeheerders ondersteund in de beoogde doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit. We zijn begin 2022 de samenwerking aangegaan met Viridi Air om onze ambitie om bij te dragen aan een schonere lucht voor iedereen verder vorm te geven.

Veiligheid
Om onze strategie voor de komende jaren is vooral gericht op veiligheid, zeker wanneer we kijken naar onze nieuwe innovaties zoals Intelligent Speed Adaptment (ISA). Vanuit klanttevredenheidsonderzoek onder chauffeurs is naar voren gekomen dat ons imago op het gebied van veiligheid enige aandacht behoeft. Om chauffeurs beter te begeleiden hebben we een uitgebreide instructievideo gemaakt welke we aan alle klanten ter beschikking stellen. We zien goed terug dat deze duidelijke instructievideo zorgdraagt voor meer intern begrip onder de voertuigbestuurders. Wij hebben de afgelopen 10 jaar diverse functies aan ons product toegevoegd die bewerkstelligen dat chauffeurs veiliger, rustiger en verantwoorder rijden door het gebruik van ECOdrive. Onderzoek van Veilig Verkeer Nederland toont eveneens aan dat rijden met ECOdrive niet leidt tot onveiliger weggebruik. Om juist dit belangrijke aspect beter vorm te geven is eind 2016 de samenwerking met Veilig Verkeer Nederland bekrachtigd, waarmee ECOdrive actief gaat bijdragen aan onderzoek gericht op verhoogde veiligheid binnen het wegverkeer. Een belangrijk aandachtsgebied waar wij onszelf in onderscheiden ontstaat vanuit de koppeling van de ECOdrive met ons eigen track-and-trace systeem ECOdrive Connected. De ECOdrive is in staat het rijdgedrag van bestuurders uitgebreid te registreren en te verzenden via de ECOdrive Connected zodat wagenparkbeheerders actief inzicht hebben in de rijstijl van diens chauffeurs. Dit inzicht helpt om bestuurders bewuster te maken van het rijgedrag en vergroot de acceptatie van actieve begrenzingsoplossingen zoals de ECOdrive. Daarnaast zet ECOdrive groot in op ISA. Voertuigen die zijn uitgerust met ISA passen zich automatisch aan op de geldende snelheidslimieten van wegtrajecten gebaseerd op GPS data en informatie vanuit matrix borden.

Over het algemeen, wanneer men naar ISA verwijst dan richt men zich op de gesloten variant waarin het niet mogelijk is om de geldende maximumsnelheden te overschrijden. Argumenten voor een gesloten systeem ISA zijn:

 • Verhoging de veiligheid van de bestuurder en mede weggebruikers
 • Goed voor het milieu doordat bestuurders constant en zuinig rijden
 • Minder schades en ongevallen door rustiger rijgedrag
 • Beter doorstroming van het verkeer
 • Lager brandstofverbruik
 • Comfortabeler rijden
 • Minder verkeersboetes

Naar verwachting zal ECOdrive haar ISA innovatie begin 2023 op de markt brengen. Deze belangrijke duurzame contributie zal ervoor zorgdragen dat bestuurders veiliger, zuiniger en milieuvriendelijker aan het wegverkeer gaan deelnemen. Hiermee speelt ECOdrive adequaat in op de Europese verplichtingen om vanaf 2022 alle nieuwe voertuigen uit te rusten met een ISA systeem. Met onze ECOdrive ISA oplossing kunnen wagenparkbeheerders ervoor kiezen om alle auto’s in het wagenpark uit te rusten met Intelligent Speed Adaptment ongeacht hoe nieuw de auto is. Het is dus eenvoudig om bestaande auto’s die nog niet af fabriek zijn uitgerust met een ISA systeem te betrekken in het veiligheids- en duurzaam mobiliteitsbeleid van wagenparkbeheerders en daarmee dus ook uit te rusten met ons after market ISA oplossing. Hiermee behoud je uniformiteit in het mobiliteitsbeleid ongeacht het type auto, merk of uitvoering. Met ECOdrive ISA heeft u 1 totaaloplossing voor alle auto’s in uw wagenpark.